News

Ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα

Ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την κατάσταση που ίσχυε το 2018 στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 115 τράπεζες, εκ των οποίων οι 36 είναι υπερπόντια υποκαταστήματα και δουλεύουν σε συνεχή βάση.

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας. Αποτελεί ανεξάρτητη αρχή και μεριμνά για τη σταθερότητα των τιμών και την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παράλληλα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ευρωσυστήματος και συμμετέχει από κοινού με τις υπόλοιπες εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη χάραξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπέφερε αρκετά, καθώς μερικές παγκόσμιες τράπεζες εγκατέλειψαν τη χώρα ενώ μικρότερες τράπεζες έκλεισαν ή συγχωνεύτηκαν με μεγαλύτερες. Στην παρούσα χρονική στιγμή οι ισχυρότερες τράπεζες που παρέμειναν στην Ελλάδα είναι:

  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
  • EFG Eurobank Εργασίας
  • Alpha Bank Α.Ε.
  • Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
  • Attica Bank Α.Ε

Παράλληλα, στον ελλαδικό χώρο δραστηριοποιείται ενεργά μία πληθώρα παγκόσμιων τραπεζικών ιδρυμάτων.

Αξίζει να παρατηρηθεί ότι οι αλλαγές στην Ευρωζώνη επηρεάζουν τη λειτουργία του εθνικού συστήματος δανεισμού. Η αύξηση των οικονομικών δεικτών της χώρας είναι μια συνάθροιση των εργασιών της Κεντρικής Τράπεζας και των δυνατών εμπορικών φορέων που εξειδικεύονται στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων με στόχο την μεγέθυνσή τους εντός του ελλαδικού χώρου.

Το 2019 ιδρύθηκαν δύο νέες τράπεζες, οι οποίες έκτοτε διεκδικούν μερίδιο αγοράς στο τραπεζικό σύστημα της χώρας.

•           Optima Bank

«Με στόχο να αποκαλύψουμε την πραγματική δυναμική της χώρας, δημιουργήσαμε την Optima Bank. Σε αυτή τη νέα εποχή για τη χώρα δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς την αποτελεσματική συμβολή των τραπεζών», δήλωσε ο Γεώργιος Τανισκίδης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Optima Bank.

•           Praxia Bank

Η Praxia Bank που έχει στο εργατικό δυναμικό της περισσότερους από 200 ανθρώπους, αποτελεί την πρώτη 100% ψηφιακή τράπεζα της Ελλάδος. Η τράπεζα αυτή θα εμπιστευτεί τις δυνατότητες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των φυσικών προσώπων και θα παράσχει ψηφιακά τραπεζικά προϊόντα, όπου και αν βρίσκονται αυτά. Μεταξύ άλλων, η τράπεζα θα διαθέσει τις πρώτες καταθέσεις για την χρηματοδότηση της πραγματοποίησης επιχειρηματικών project.

Αυτό που είναι αξιομνημόνευτο, είναι πως το σύστημα των οικονομικών ιδρυμάτων της Ελλάδας δείχνει ξεκάθαρα μια τάση προς τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση. Οι δείκτες του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος βρίσκονται σε συνεχή άνοδο, οι επενδύσεις στην ελληνική οικονομία συνεχώς πληθαίνουν, το ίδιο και η εισροή ξένων επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, και της υλοποίησης διαφόρων έργων στην Αθήνα και τα νησιά. Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι, στο άμεσο μέλλον, η όλη κατάσταση θα επιδείξει μια πολύ θετική δυναμική.

Για όσους επιθυμούν να νιώσουν ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής κοινότητας, η εταιρεία DKG Development παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών: από το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την επιλογή ακινήτου στην Ελλάδα μέχρι και την απόκτηση άδειας διαμονής.