News

Κόκκινα δάνεια και πλειστηριασμοί στην Ελλάδα

Κόκκινα δάνεια και πλειστηριασμοί στην Ελλάδα

Οι τράπεζες δεσμεύτηκαν να μειώσουν έως το 2021 το συνολικό χαρτοφυλάκιο των κόκκινων δανείων στα 53 εκατομμύρια ευρώ. Είκοσι δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πιστώσεων και της διαχείρισης δανείων μέχρι τώρα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Αναμένεται ότι στο άμεσο μέλλον θα διαχειριστούν περισσότερα από 80 εκατομμύρια ευρώ ως μη λειτουργικά δάνεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αναμένεται, επίσης, ότι προς το τέλος του 2012 τέσσερις συστημικές τράπεζες θα τιτλοποιήσουν (τιτλοποίηση – χρηματοδότηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων μέσω της έκδοσης ομολόγων) ή θα πουλήσουν 32 εκατομμύρια ευρώ κόκκινων δανείων, τα οποία σταδιακά θα περάσουν στα χέρια διαχειριστικών εταιρειών που θα αντιμετωπίσουν τους οφειλέτες.

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, ο ίδιος έστειλε επιστολή στην Ελληνική  Ένωση Τραπεζών με αίτημα την ρύθμιση των στεγαστικών, καταναλωτικών, και επιχειρηματικών-στεγαστικών δανείων  σύμφωνα με το Ν.4605/2019 σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας.

  • Εάν ο δανειολήπτης πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.4605/2019, τότε υποβάλλει μια ηλεκτρονική αίτηση σε μια ειδική πλατφόρμα, η οποία και θα εξεταστεί με τη συμμετοχή της τράπεζας. Ο ορισμός του νέου διαστήματος αποπληρωμής των οφειλών θα εξαρτηθεί από την ηλικία του αιτούντος. Το «ψαλίδισμα» των επιτοκίων θα εξαρτηθεί από το τρέχον υπόλοιπο και την αναλογία του χρέους και της αξίας του ακινήτου. Η μηνιαία δόση θα μειωθεί κατά 30%, ωστόσο, ο οφειλέτης θα πρέπει να πραγματοποιήσει εγκαίρως την πληρωμή.
  • Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Ν.4605/2019 τότε ο οφειλέτης πρέπει να έρθει σε διμερή διακανονισμό με την τράπεζα.

Οι τράπεζες μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων αλλά και επιστολών παροτρύνουν τους οφειλέτες να αποπληρώσουν τα χρέη τους διαμέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας των ακινήτων τους.Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο ένας περιορισμένος αριθμός οφειλετών επωφελήθηκε από το νέο νόμο παρά το γεγονός ότι αυτός προσφέρει σημαντικά λειτουργικά και αντικειμενικά οφέλη. Οι τράπεζες προσφέρουν μία πληθώρα διαφορετικών λύσεων:

  • Παρατεταμένη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου
  • Σημαντική μείωση των επιτοκίων
  • Χαμηλό πρόγραμμα εκκίνησης με τριετές πλάνο
  • Σχεδιασμός για μείωση της οφειλής μέχρι της αξίας του ακινήτου μέσω της απαλλοτρίωσής του.

50.000 πλειστηριασμοί έως το τέλος του χρόνου

Η έξοδος των μετοχικών και διαχειριστικών εταιρειών στην αγορά των κόκκινων δανείων θεωρείται δεδομένη. Από τώρα και στο εξής είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, και η οποία είχε στο επίκεντρό της την αποτροπή των πλειστηριασμών, από τον Μάιο του 2020 θα ανήκει στο παρελθόν.

Οι οφειλέτες των οποίων τα δάνεια είχαν ήδη δοθεί σε ιδρύματα και διαχειριστικές εταιρείες, θα πρέπει να ξέρουν ότι σύντομα θα αντιμετωπιστούν με ακόμα λιγότερο ευνοϊκούς όρους σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών τους. Παρ’ότι οι τράπεζες έως τώρα δεν προέβησαν σε μαζικούς πλειστηριασμούς, στην παρούσα χρονική στιγμή ο αριθμός τους μεγαλώνει στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Οι εταιρείες μάλιστα, απόκτησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ανακοίνωσαν δεκάδες πλειστηριασμούς.

Ενδεικτικά, οι διαπραγματεύσεις με τους συμμετέχοντες οδήγησαν στον προγραμματισμό σχεδόν 50.000 πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του 2021, το οποίο και αποτελεί ιδιαίτερα χαρακτηριστική απόδειξη αν σκεφτεί κανείς ότι το 2019 οι πλειστηριασμοί έφτασαν μόλις τους 29.109. Από τις αρχές του 2020 έγιναν, με κάποια πολυπλοκότητα, 1.419 πλειστηριασμοί με προοπτική πραγματοποίησης 3.370 έως τον Ιούνιο.

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων στην Ελλάδα αποτελούν μια πραγματική ευκαιρία απόκτησης ακινήτου σε τιμή εκτός της αγοράς. Ο μηχανισμός όμως αυτός πρέπει  να χρησιμοποιείται προσεκτικά αφού έχει εξεταστεί το ακίνητο, έχει αναλυθεί σε βάθος η κερδοφορία και η ασφάλεια του καθώς και οι τάσεις στην αγορά ακινήτων. Την ανάλυση αυτήν αναλαμβάνουν οι υψηλά καταρτισμένοι ειδικοί της εταιρείας DKG Development, οι οποίοι και θα σας βοηθήσουν να βρείτε την καλύτερη δυνατή ευκαιρία επένδυσης στον τομέα της ακίνητης περιουσίας.