News

Η τάση της Ελληνικής αγοράς ακινήτων μετά τον κορωνοϊό

Η τάση της Ελληνικής αγοράς ακινήτων μετά τον κορωνοϊό

Κάποιες φορές αρκεί ένας μόνο παράγοντας για να φέρει τον αέρα αλλαγής στην αγορά ακινήτων. Είναι γεγονός, ότι σήμερα υπάρχει σειρά από παράγοντες, οι οποίοι συνδυαστικά δύνανται να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της «τέλειας καταιγίδας» για τον τομέα των ακινήτων.

Γενικότερα, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, άλλα και η μείωση στους οικονομικούς δείκτες που παρατηρείται εξαιτίας αυτής, προκαλεί ανασφάλεια στους επενδυτές. Ακριβώς για αυτόν το λόγο η επιλογή ενός έμπειρου και αξιόπιστου συνεργάτη είναι ζωτικής σημασίας.

Η εταιρεία «DKG Development» είναι πάντα έτοιμη να ακολουθήσει τις σύγχρονες τάσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι κρίσιμο να αντιληφθεί κανείς ότι οι σημαντικές αλλαγές στην αγορά δημιουργούν και σημαντικές, και πολλές φορές μοναδικές, ευκαιρίες και κατευθύνσεις.

Για παράδειγμα:

Φοιτητικά ακίνητα

Κάθε χρόνο στην ελληνική πρωτεύουσα συρρέει ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών, όχι μόνο απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και από άλλα κράτη. Οι επενδύσεις σε φοιτητικές εστίες αποτελούν έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από υψηλό κέρδος σε σύγκριση με τα χαμηλά ποσοστά εισόδου στην αγορά. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η υψηλή ρευστότητα της αποκτώμενης ακίνητης περιούσιας. Με άλλα λογία, ο ιδιοκτήτης μιας φοιτητικής κατοικίας δύναται να πουλήσει αρκετά γρήγορα το ακίνητό του στη δευτερογενή αγορά, εφόσον το επιθυμεί. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί, ότι η αύξηση της ζήτησης για τις φοιτητικές κατοικίες δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην πρωτεύουσα, αλλά σημειώνεται και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. 

-Ανάπτυξη μεικτής χρήσης

Ο συνδυασμός δύο ή παραπάνω λειτουργικών χώρων σε ένα κτίριο έχει αποδειχτεί ως μια ωφέλιμη επιλογή, οικονομικά και τεχνικά. Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κτιρίων τα οποία από τη φύση τους έχουν πολυλειτουργική δομή και συνδυάζουν οικιστικούς και κοινοχρήστους χώρους είναι ένας σχετικά καινούριος, ελκυστικός και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας.

Η ανάπτυξη των πολυλειτουργικών συγκροτημάτων έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Ορθή και αποδοτική χρήση του οικοπέδου, παράλληλα με την εξοικονόμηση των ενεργειακών πόρων
  • Μείωση του μοναδιαίου κόστους, λόγω του μεγέθους της κατασκευής
  • Δυνατότητα ευέλικτης μετατροπής σε περίπτωση ανόδου του ανταγωνισμού στην αγορά
  • Το στοχοθετηµένο κοινό έχει πολλαπλούς λόγους για την επίσκεψη του κτιρίου
  • Υψηλή επενδυτική ελκυστικότητα του project, λόγω της μείωσης των κινδύνων χάρη σε διασπορά των επενδύσεων (επένδυση σε διαφορετικά είδη ακίνητων)

Με αυτόν τον τρόπο, οι ανακατατάξεις στην αγορά ακινήτων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της καραντίνας που έχει επιβληθεί είναι αναπόφευκτες. Eίναι, ωστόσο, σημαντικό να θυμάται κανείς ότι οποιεσδήποτε αλλαγές δημιουργούν νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και επιχειρηματική ανάπτυξη.

Οι υψηλά ειδικευμένοι επαγγελματίες της εταιρείας «DKG Development» παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις και μπορούν να σας βοηθήσουν στην κατάρτιση ενός επικερδούς επιχειρηματικού σχεδίου.