Συνεργασία

Partnerhip with DKG Development

Η ανάπτυξη και η διαχείριση ακινήτων είναι μια απαιτητική διαδικασία που προϋποθέτει αφενός συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων εντός της ομάδας μιας εταιρίας και αφετέρου συντονισμό πολλών και διαφορετικών επαγγελματικών γραφείων και επαγγελματιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Συνδυάζοντας πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση, η ομάδα μας στελεχώνεται από έμπειρους και καταρτισμένους ειδικούς (εκτιμητές ακινήτων, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, οικονομολόγους, νομικούς κ.ά), και συνεργάζεται με κορυφαίους επαγγελματίες από διάφορους χώρους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία DKG Development διατηρεί συνεργασίες με διεθνή επενδυτικά γκρουπ και μεσιτικά γραφεία ανά τον κόσμο, διευκολύνοντας τη σύνδεση των ενδιαφερόμενων αγοραστών/επενδυτών ακινήτων με εγχώρια μεσιτικά γραφεία.

Συνεργασίες διατηρούμε επίσης και με άλλα γραφεία ανάπτυξης ακινήτων, καθώς και με κατασκευαστικές εταιρίες, τόσο στην Αθήνα, όσο και σε όλη την Ελλάδα.

Αναπόσπαστο μέρος του δικτύου συνεργατών μας αποτελούν επίσης έγκριτα νομικά, λογιστικά και συμβολαιογραφικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα.

Στηρίζουμε τις συνεργασίες μας στη συνέπεια την εμπιστοσύνη και στην αμοιβαιότητα σε επίπεδο οφέλους και κέρδους.